1234 Lên
Tác giả: Chưa Biết

Đôi chân đưa thật nhanh
Em tan vào anh
Không gian yêu ngập tràn
Đỏ với xanh
Bao đôi chân chạy quanh
Yêu thương nồng nàn
Tình vội tan theo nhịp nhạc

1234 lắc hông
1234 xoay dịu dàng
1234 bước sang ngang
1234 bay nhịp nhàng
Pay pop pay pop pay pop pay pop pay pop pay pop pay pop bay lên.

Tay đưa lên đưa thật nhanh
Chân đi vòng quanh
Wao bay lên
Bao yêu thương lan nhanh
Yêu thương tan nhanh

Xung quanh như chạnh lòng
Quên phanh
Bay lên nhanh lên nhanh
Lên nhanh lên nhanh
Tình đến nhanh vui nhanh
Wo o o o o o
Wo o o o o o