Cho Em Thôi Chòng Chành
Tác giả: Chưa Biết

Năm canh đếm hết năm canh
ai còn mắt thức
mà ngồi nhớ ai.
Nỗi niềm da diết khôn mãi
trải lòng câu hát
gầy vai đêm dài.
Rồi mai sẽ hết chông gai
chắc người sẽ thỏa
hay còn tiếc mong.
Bời bời sóng ngự trong lòng
nhặt khoan nhịp nhớ
trong trường nhịp thương.
Xin người còn chút tơ vương
để em gửi nỗi niềm
nỗi niềm người ơi.
Mới đó mới đó
mà đã xa xôi
để em thôi để
em thôi chòng chành.
Đời e đã lắm lênh đênh
bến trong bến đục
hết neo lại rời.
Buồn mình cô quạnh bên đời
thương anh gối chiếc
có đôi mà lạnh lùng.
Đò xưa giờ đã qua sông
thời thương nhớ bến
thì đừng ngó sang.
Ngổn ngang ruột nát lòng tan
đau thì em chịu
người cười thì em vui.