Cô Bé Nhỏ Xinh
Tác giả: Chưa Biết

Này em cô bé nhỏ xinh
Chờ ai em ngồi một mình
Buồn không em có buồn không