Lk Khong
Tác giả: Chưa Biết

D#m

NU:
Không ! Không !
Tôi không còn yêu anh nữa
Không ! Không !
Tôi không còn yêu anh nữa
Không ! Không !
Tôi không còn yêu anh nữa anh ơi

NAM:
Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất.
Tình yêu cho tôi chi lắm men say.
Để tình yêu đem thương đau và nước mắt
Để tình yêu đem cho tôi lắm chua cay.

Người ơi cho tôi chi lời ân ái.
Người ơi cho tôi chi phút mê say.
Để giờ đây ai cho tôi lời cay đắng.
Để giờ đây ai cho tôi lắm phũ phàng.

NU:
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa anh ơi ...
NU:
Tình đời thay trắng đổi đen
Tình đời còn lắm bon chen
Tình đời còn lắm đam mê
Nên tình còn lắm ê chề

Tình mình có nghĩa gì đâu
Tình mình đã lắm thương đau
Tình mình gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau

NAM:
Không, không,
Đến với tôi đến với tôi nữa làm gì.
Không, không,
Đến với tôi đến với tôi nữa làm gì.
Thôi, thôi, tôi van xin
Tôi van xin đừng đến nữa tình yêu ơi.