Anh Chàng Sinh Viên Bách Khoa (Phạm Minh Thành)
Tác giả: Phạm Minh Thành

Khi em yêu một chàng sinh viên Bách Khoa
Em sẽ hiểu bọn anh đâu có khô khan
Vẫn luôn cười vang sau những mệt nhoài
Vẫn ca tặng em từng lời yêu thương.
Khi em yêu một chàng sinh viên Bách Khoa
Em sẽ thấy bọn anh đâu có ba hoa
Chẳng biết tặng em nhưng lời ngọt ngào
Dẫu trong tim anh yêu em nhiều biết bao
Bọn anh đôi khi là thế mải mê cày game suốt ngày
Đôi khi nâng chén rượu say quên luôn cả lối về
Nhưng mỗi khi thức giấc sau những đêm dài
Người đầu tiên anh nhớ không ai khác ngoài em
Bọn anh đôi khi là thế mải mê bên đống giấy tờ
Đôi khi quên hẹn cùng em bắt em phải đứng chờ
Nhưng đừng giận anh nhé anh đã biết lỗi rồi
Bài ca này anh hát dành tặng mình em thôi
Anh chàng sinh viên Bách Khoa.

Khi em yêu một chàng sinh viên Bách Khoa
Em sẽ hiểu bọn anh đâu có khô khan
Vẫn luôn cười vang sau những mệt nhoài
Vẫn ca tặng em từng lời yêu thương.
Khi em yêu một chàng sinh viên Bách Khoa
Em sẽ thấy bọn anh đâu có ba hoa
Chẳng biết tặng em nhưng lời ngọt ngào
Dẫu trong tim anh yêu em nhiều biết bao
Bọn anh đôi khi là thế mải mê cày game suốt ngày
Đôi khi nâng chén rượu say quên luôn cả lối về
Nhưng mỗi khi thức giấc sau những đêm dài
Người đầu tiên anh nhớ không ai khác ngoài em
Bọn anh đôi khi là thế mải mê bên đống giấy tờ
Đôi khi quên hẹn cùng em bắt em phải đứng chờ
Nhưng đừng giận anh nhé anh đã biết lỗi rồi
Bài ca này anh hát dành tặng mình em thôi
Anh chàng sinh viên Bách Khoa.

Bọn anh đôi khi là thế mải mê cày game suốt ngày
Đôi khi nâng chén rượu say quên luôn cả lối về
Nhưng mỗi khi thức giấc sau những đêm dài,
Người đầu tiên anh nhớ không ai khác ngoài em.
Bọn anh đôi khi là thế mải mê bên đống giấy tờ
Đôi khi quên hẹn cùng em bắt em phải đứng chờ,
Nhưng đừng giận anh nhé anh đã biết lỗi rồi
Bài ca này anh hát dành tặng mình em thôi.
Anh chàng sinh viên Bách Khoa.
Một bài ca anh hát dành tặng mình em thôi
Anh chàng sinh viên Bách Khoa