Anh Mê Vợ Bé (Tô Tài Năng & Lời Mới: Trường Lê)
Tác giả: Tô Tài Năng & Lời Mới

Người ơi sao nỡ, đành tâm mà bỏ ra đi.
Một mái tranh yêu, mười năm chung sống bên nhau
Đành lòng ra đi, vì người ta sống trong sang giàu
Bao năm mặn nồng giờ hai đứa hai đường hai nơi.

Người ơi sao nỡ, tiền anh đem hết cho ai
Dù có cản ngăn thì anh đánh chửi liên miên.
Mẹ già con thơ, giờ anh bỏ đi không màng.
Ân ái mặn nồng, cùng người yêu sâu nặng lòng thương.

Một người yêu, bên anh mỗi lúc anh buồn
Nên anh quên nghĩa vợ chồng
Những ngày bên nhau thề ước dưới trăng.
Đành lòng anh, quên công ơn sinh thành.
Chưa ngày đền trả, hai đứa con khờ nào có lỗi chi.

Về đi anh, vợ bé lắm đau
Em đây chung thủy một lòng
Cùng nhau nuôi dạy con khờ lớn khôn.