Anh Xin Ra Đi (Võ Duy Kha)
Tác giả: Võ Duy Kha

Anh xin ra đi...cho đời em sẽ được vui hơn nhiều,xin em quên đi