Bao Giờ Xuân Trở-lại (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Nếu Mùa xuân không / quay trở lại...
Thì mùa xuân ấy chắc không vui ...
Nếu một lần / Người đi xa.. không quay trở về ...
Thì Cuộc đời không còn/ hết ý nghĩa nữa ...người ơi !
..../ mây nước sẽ dừng / ngừng trôi ...
....
Mùa xuân chỉ dành cho Người biết hát ...
Mùa xuân chỉ là để cho Người biết ca...
Mùa xuân chỉ có cho Người biết cười ..và biết san sẻ Yêu-thương...

Nếu mùa xuân quay trở lại .Thì mùa xuân ấy.. chắc rất vui
Nếu người đi xa quay trở về thì Cuộc đời mới có niềm vui...

Nếu mùa xuân này con / anh không trở lại..
Chắc Mẹ buồn lắm ..phải không cơ ..
Nếu mùa xuân này Mẹ tôi vắng nhà ...thì mùa xuân chỉ ...là xuân thôi ...

Mùa Xuân ơi . Mùa xuân ...Mùa xuân chỉ dành cho người biết hát...
Mùa xuân ơi ..Mùa xuân.Mùa xuân chỉ là để cho người đi xa ...

Mùa xuân để ta cười ..
Mùa xuân ...là / để Chúng /ta vui ..
Nhưng/ có những mùa xuân ..để ta nhớ ./ ta di tìm 2/.
nhớ về những Kỷ-niệm ..một thời ...Xuân.. xưa .../ Fine

Tìm về cội nguồn ...Tìm về những mùa xuân ấm-áp ..chen đua...

Ns Hoàng Minh Dan