Bóng Dáng Ngày Xưa (Hoàng Khai Nhan & Phạm Quang Vịnh)
Tác giả: Hoàng Khai Nhan & Phạm Quang Vịnh

Làng quê, hàng tre gió đùa
Bờ ao soi bóng em qua
Đường đê mòn nương gót hoa
Áo trắng thẩn thơ, cười nghiêng nón lá
Chiều xưa rợp xanh bóng dừa
Mùa thi em đứng trong mưa
Phượng rơi hè chia cách xa
Tiếc nhớ màu hoa
Chợt nghe thiết tha
Khi yêu nhau ước muốn sẽ chung đường về dài lâu
Cây xanh nghiêng bóng cao, dư hương thuở nào
Sắt se niềm yêu dấu
Khi xa nhau thương nhớ, ngỡ chung đường về dài lâu
Thư xanh không dám trao
Ngây thơ thuở nào như tình yêu lúc đầu
Còn thương người em tóc dài
Lần theo từng bước chân vui
Chiều nay mình tôi hóng mưa
Bóng dáng ngày xưa
Còn đầy ước mơ...