Bóng Dáng Nụ Cười (Nhạc Ngoại: Johnny Mandel [Lời Việt: Lời: Paul Francis Webster & Dịch: Phú Quang])
Tác giả: Nhạc Ngoại

Dù cho tình yêu ấy giờ…đã xa xôi rồi,
Nụ cười yêu thương vẫn còn bên đời lặng lẽ.
Lúc đôi ta gặp nhau trong chiều tuyết rơi,
Mãi in trong lòng em nụ cười khó quên.

Và từng đêm em nhớ hoài …bóng ai xa vời,
Dù tình yêu đã tắt rồi vẫn như còn đó.
Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi,
Phút trao nhau tình say người ơi,
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
và vẫn ru em từng đêm.

Nụ cười giờ anh đã gửi, đã trao ai rồi,
Chỉ còn mình em nhớ người, âm thầm một bóng.
Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi,
Phút trao nhau tình say người ơi,
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên,
còn mãi trong em, còn mãi...

Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi,
phút trao nhau tình say người ơi,
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
và vẫn ru em từng đêm...