Bóng Đêm Cô Đơn (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

BÓNG ĐÊM CÔ ĐƠN
Ns Hoàng Minh Dan
.......................................................................................
Có những lần tôi muốn đi xa ...
Xa thật xa ...chân trời góc bể ...
Có những lần tôi buồn biết mấy ...
Hỏi người Ơi ! Kiếp Phù du có phải kiếp lưu đày ...
Kiếp phù du hỏi người .Hỡi..có phải kiếp lưu đày ..

Kiếp phù du...sao Người đời chăm chú hơn thua ...'
Ơi ..Bóng tối và màn Đêm che phủ đi bầu trời ...
Ơi ...ánh sáng đèn ..vàng lu -loét .hiu hắt ..Từ ngọn đèn dầu giữa Trời đông ...
...( Có những lần .....)
Bóng tối ...xin hãy để bóng tối xua... đi Cuộc tình ...
Bóng đêm ....xin hãy để màn đêm che lấp ,,,khuất Con tim .trăng sao
Để cho bóng tối ....tan dần theo Năm Tháng .tan mờ
và để bóng đêm đứng gần ..Trăng sao ...

Đêm Cô đơn ..đêm một mình ..đêm mịt mùng
Trông xa xa... Tiếng ai gọi ..Tiếng gió đưa ...
Đêm Cô đơn ..Đêm sầu úa ...sầu lắng ...U uất ...
Để Ngày mai sáng sủa thổi tắt đi ...Đêm Cô đơn ....
Để Ngày mai sáng sủa thổi tắt đi .....Màn ...Đêm thâu ..
Để Ngày mai sáng sủa thổi tắt đi ....Đêm cô đơn ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 07/2018