Bóng Quê Xưa (Nhật Bằng & Đan Thọ)
Tác giả: Nhật Bằng & Đan Thọ

Đường về man mác sầu
Tình thương bao la
Xa bóng quê làng xưa
Đâu bóng ai ven sông
Thoáng bên rèm xưa

Mắt hoen lệ sầu thương
Đành nghẹn trong tiếng cười
Cầm tay chia ly
Duyên kiếp ta chờ nhau

Lòng buồn ôi xa vắng
Bóng tre xanh mờ
Chìm trong nắng đang tàn
Ta đi mải về chốn nào

Theo cánh nhạn khuất xa
Trong mây vương bao la
Lê thương bước đường gió mưa
Xa quê hương thân yêu
Với bao nhiêu tình thương

Những khi chuông ...
... chiều ngân vàng não nùng
Mình ta bơ vơ trong bóng đêm lẻ loi
Lòng buồn ơi xa vắng
Bóng tre xanh mờ
Tình quê hương xa xôi