Chiều Mưa Trong Đồi Núi (Tlan & Chấn Vũ)
Tác giả: Tlan & Chấn Vũ

Chiều Mưa Trong Rừng Núi


đây chiều mưa trong rừng núi
sương mùa phong rừng núi
hòa gió tiếng rì rù
từng chiếc lá mù u
vọng nét sầu từng mầu
hỏi núi rừng cơn phùng
ríu rỉ rít nơi nơi
chắc mộng nét tim phơi
nên lời toàn bưng mời
bờ bên kia ãm đạm
dấu nét mầm chơi vơi
gặp tình giăng hờ hửng
như si tư buốt nhói
mãi mãi thoáng luồng hương
hoa trầm ướp mù sương
mang chuyện tình PHONG VŨ
hoen dỗi mắt nhung huyền
chở một thời ru trổi
thắt hạt lúa bềnh bồng
vào khi sông xuôi ngược
xao xuyến lục bình trôi
theo dặm nghìn trùng khơi
với đời ..... mưa trôi nổi
cùng cơn gió ..... ngàn nơi
vào khi đông tuyết đổ
vào khi .... buồn mưa rơi