Chơi Vơi Tôi Ru Tôi (Hồ Hoài Anh)
Tác giả: Hồ Hoài Anh

1.Tiếng cười xa dần bỗng như tháng tuyệt vọng
Bóng hình xa dần bỗng khuất sau màn đêm
Giờ đây gió buồn đêm buồn giấu ai trong nhạt nhoà
Xoá hình bóng nào giờ một mình hoang vắng
Lắng chìm sâu trong buồn chán
Trách người ra đi không yêu không thương thân tôi.

[ĐK:]
Sao vội đi vào đêm vắng
Sao vội đi vào đêm trắng
Chẳng còn những phút luyến ái khi mỗi đêm về
Đi về đâu cùng một lối
Đi về đâu cùng hấp hối
Trách với tôi dù tôi mãi không còn ai.

2. Góc thềm hôm nào đã qua đêm bạc màu
Cuối đầu than hờn tiếc thương cho ngày xanh
Còn đâu ước nguyện câu thề sẽ bên nhau trọn đời
Với trời xanh ngời giờ một mình tôi mãi
Mãi chìm sâu trong sầu úa
Chúa còn thương tôi nhưng sao tôi không thương tôi.