Chú Gà Và Chú Vịt (Triệu Ngọc Huyền)
Tác giả: Triệu Ngọc Huyền

Chú gà mơ đi chơi không hỏi bà
Mải chơi quá tối cũng không về nhà
Mẹ ngóng trông, bà mất công tìm chú mơ
Mơ kia thật là hư!

Chú vịt tơ luôn luôn vâng lời bà
Học ca múa, lúc xâu kim hộ bà
Mẹ rất yêu, bà rất khen
Vịt bé tơ, ngoan sao thật là ngoan.