Chúa Xuống Làm Người (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

... minh đan / Ns Hoàng Minh Dan
......+++++++++++++________________________________

...Mùa Đông đang đến đến với mọi nhà ..Con người
Mùa Đông đang đến đến với tất cả Chúng ta...
tới cùng Chúng ta ..
Mùa Giáng sinh Noel Nhiệm mầu ...Nguyện cầu ...
Mưa Đêm Thành ...cho Tất cả Chúng ta Nguyện cầu ...
cùng Chúng ta ....Đêm nay Muon vì sao sáng.. an lành
Đổ tràn lên Chúng sinh .Cầu xin Ơn trên xin cho niềm hạnh phúc vô biên
Đổ tràn lên Chúng sinh ...Chúa xuống làm Người cùng Con người chia sẻ niềm vui
Chúa đã làm người ..Ngài cùng con Người vượt qua gian nan....
Chúa xuống làm Người ...Ngài cùng con người vượt qua những khó khăn Trần gian ...
Chúa đã làm Người ..
Chúa xuống làm Người cùng Con người chia sẻ niềm vui ...những khó khăn
Đêm nay , Chúng ta ca hát hát mừng Thiên Chúa Ở cùng Chúng ta ....
xin cho niềm hạnh phúc vô biên
Đổ tràn lên Chúng sinh ...Chúa xuống làm Người cùng Con người chia sẻ niềm vui
Chúa xuống làm Người ...Ngài cùng con người vượt qua những khó khăn Trần gian ...
Chúa đã làm Người ..
Chúa xuống làm Người cùng Con người chia sẻ niềm vui ...những khó khăn ...Amen

16/11/2018