Chúc Phúc Mùa Xuân (Nhac Sĩ NNN)

Tác giả: Nhac Sĩ NNN


Xuân mãi sang, xuân mãi sang em chúc ông bà, một năm mới sức xuân dâng trào trên khuôn mặt người.
Xuân mãi sang, xuân mãi sang em chúc ba mẹ, một mùa xuân biết bao hi vọng trào dâng trong tim.
Kính chúc ba gia đình trên dưới thuận hòa, kính chúc cho muôn người mau phát tài nè,
Một mùa xuân thắm tươi muôn nhà, một mùa xuân ngát hương chan hòa, một ngày xuân ý thơ giao hòa về trong câu ca.

Xuân mãi sang, xuân mãi sang em chúc cô thầy, một năm mới nét vui tuôn trào ôi sao rạng ngời.
Xuân mãi sang, xuân mãi sang em chúc nhân loại, một ngày xuân biết bao an lành trào dâng yêu thương.
Kính chúc ba gia đình trên dưới thuận hòa, kính chúc cho muôn người mau phát tài nè,
Một mùa xuân thắm tươi muôn nhà, một mùa xuân ngát hương chan hòa, một ngày xuân ý thơ giao hòa về trong câu ca.