Chúng Mình Còn Đêm Nay (Nhạc Bùi Quang Ân, lời Khảo Mai)
Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, lời Khảo Mai

Lá mùa nào không vàng từ ngàn xưa người ơi!
Sắp hoàng hôn chân mây tím u sầu
Tình đôi mình xin đừng nói xa nhau

Chúng mình còn đêm này rồi ngày mai đành thôi
Nói gì đi khi ta sắp đôi đường
Thì xin người xin người vòng tay ôm

Người quên mau bao ngày tháng cùng nhau
Tay trong tay mình vui đùa không rời
Không gian kia thời gian đó riêng mình
Như mới vừa đây thế mà nay ta phân kỳ

Phố phường buồn lên đèn nồng nàn đâu mà say
Nhớ làm sao bay bay tóc ai dài
Người xa rồi tôi một mình chênh vênh