Chuyện Udo (Đình Phước)
Tác giả: Đình Phước

Tưởng tình yêu sỏi đá, cho nghìn năm, vẫn mãi bên nhau hoài
Tưởng tình yêu sỏi đá, kề bên nhau chẳng ngại gió mưa
Đá…chất chứa cô đơn, nguyện xưa vẫn ghi nơi này
UDO này, chồng đá kia…vẫn còn

Lời tình ca anh viết, vẫn còn viết giở, chưa thành lời
Bài tình ca anh viết, chờ người con gái hát lên lời trái tim
Vẫn bút viết, trang sách nghiêng, biển đêm … sau ô cửa
Sóng vỗ sóng, nghe vỡ tan, tại
Cố níu giữ nước mắt rơi, nhìn theo gió bay xa dần
Đem tro tàn về với cõi Vĩnh Hằng

Em ơi ai hứa mãi bên nhau hoài… nguyện chẳng rời
Nhưng nay sao chỉ mỗi anh lẻ loi
Nê-chang đây vẫn bóng cây Tan-fung, đỏ khắp trời
Như những ngày tháng ta có nhau
Khi xưa ai hứa hát vang câu ca của chúng mình
Sao giờ bài hát xưa….đâu thể thành câu

Giờ mình anh lê bước, bên bờ cát sóng nát tan cõi lòng
Giờ mình anh lê bước, hình dung ấy vẫn bên chồng đá kia
Nước mắt mãi tuôn rơi, hay sương phủ kín con đường
Anh vẫn nguyện cầu, ban phép lạ
Mang em về đây