Có Ông Bà Có Cha Mẹ (Sông Trà)
Tác giả: Sông Trà

Bà nội nè
là má của ba
bà ngoại nè
là má của má
ông nội nè
là ba của ba
ông ngoại nè
là ba của mẹ
Biết ông ba nội cho em đây có ba
Biết ông bà ngoại cho em đây có mẹ
Có Ba có Má thì mới có em
Có Ba có Má thì mới có em.