Con Ve và Con Kiến (Y Vân)
Tác giả: Y Vân

Tang tình tang tính tình tang,
Ve lo ca hát miên-man mùa hè.
Đến khi đông giá quay về,
Ve than-van đói, không nghề dính tay.

Nên tìm sang kiến hỏi vay,
Cam-đoan xin hứa không sai một lời,
Xin hoàn cả vốn lẫn lời.
Nghe xong kiến khẽ mỉm cười nói bông:

"Bông bồng bông bống bồng bông,
Ông ơi! chứ bấy nay ông làm gì ?"
Ve rằng: "Ca hát mùa hè".
Nghe xong kiến khẽ hát vè mấy câu:

"Tang tình, ông hỡi để đâu ?
"Sao không ca hát đôi câu tang tình ?
"Hát cho quên đói trong mình,
"Ca lên sẽ thấy tang tình cũng no !"