Con Xin Giữ Trọn Đạo Mầu (Duy Khánh & Lời: Thích Trí Giải)
Tác giả: Duy Khánh & Lời

Con nay quay về, nương tựa Thầy quy y
Cuộc đời an vui, cho tâm hồn hướng về tu hành
Đời quá ưu phiền, tâm con thường luôn vấn vương
Thầy khuyên, con nên tu hành
Cho tâm quay về, tâm vắng lặng mà thôi
Phương pháp an tâm.

Con tri ân Thầy, bao lời thầy ban cho
Thực hành siêng năng, con không còn não phiền che mờ
Từ bỏ chấp thường tâm con về nương Pháp Không.
Bởi do, xưa tu sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bỡi lòng tham,
Con quá si mê!

ĐK:
Vui thay! Vui thay!
Đời không đau khổ, dù gặp bao trắc trở, hoặc gặp bao gian khổ
Thì mình nương hơi thở, giữ tâm hồn cho thật bình an
Bao nhiêu năm qua, tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành,
Con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người.
Con nay quay về, Tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy
Con xin thề giữ trọn năm điều
Dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi
Đừng cho, tâm đi sai đường, con tin trong đời, con sẽ thành đạt thôi
Ôi! quá mừng vui.