Đàn Gà Gáy Sáng (Nhạc Ngoại [Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện])
Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt

Đàn gà đang gáy sáng mau dậy thôi
hãy mau dậy thôi
mặt trời lay ta thức
mau dậy đi hãy mau dậy đi
ta thay đồ đánh răng
thưa ba mẹ rồi vào trường ngay
chim bên đường hót vang
vẫy tay chào người bạn thân yêu