Đánh Vợ Là Ngu (Lời Mới: Trường Lê & Nhạc: Nhật Ngân)
Tác giả: Lời Mới

Người chồng ơi....
Có gì nói nhau bao lời.
Đừng la đánh chửi
Như người sống không gia đình.
Chuyện gì đâu
Mình phân ra rõ, chớ đừng đánh nhau
Khi đã thương nhau
Mình mãi yêu thương bền lâu
Đánh đau bao lần
Trong lòng nào vui đâu hỡi.
Nếu mai xa rồi
Xin đừng thương nhớ người ơi.
Đánh đau bao lần
Trong lòng nào vui đâu hỡi.
Nếu mai xa rồi
Xin đừng thương nhớ người ơi.

Rồi ngày mai....
Lỡ làng bởi ta sai rồi
Thì còn đâu nữa
Duyên mình sẽ không quay về.
Vợ chồng sao
Mà anh nở đánh, chẳng gì tiếc thương
Hạnh phúc bao năm
Giờ anh đã quên rồi sao
Nếu yêu nhau rồi
Xin đừng gầy la đánh chửi
Có ai khen ngợi
Bởi vì đánh vợ là ngu
Rồi ngày mai...
Lỡ làng bởi ta sai rồi
Thì còn đâu nữa
Duyên mình sẽ không quay về.
Vợ chồng sao
Mà anh nở đánh, chẳng gì tiếc thương
Hạnh phúc bao năm
Giờ anh đã quên rồi sao
Nếu yêu nhau rồi
Xin đừng gầy la đánh chửi
Có ai khen ngợi
Bởi vì đánh vợ là ngu
Nếu yêu nhau rồi
Xin đừng gầy la đánh chửi
Có ai khen ngợi
Bởi vì đánh vợ là ngu