Đạo Phật (Vũ Đức Hạnh)
Tác giả: Vũ Đức Hạnh

Đạo phật là đạo từ bi
Giúp người giác ngộ lương tâm nhẹ nhàng
Đạo phật quý báu vô vàng
Là liều thuốc trị muôn ngàn khổ đau.

Đạo phật giải thích vì sao
Chúng sanh lận đận lao đao luân hồi
Đạo phật đạo của muôn người
Rỏ ràng chân lý học rồi ngợi ca
Đạo phật đạo của muôn nhà
Chăm lo thờ phượng phật đà ban ơn.

[ĐK:]
Đạo phật vĩnh cửu người ơi
Tự mình kiểm chứng ngàn đời vẫn tin
Đạo phật đạo của chúng sinh
Ai tin theo phật gia đình an vui.

Đạo phật danh lợi tiền tài
Chỉ là bọt biển lâu đài vọng tâm
Đạo phật vi diệu thần thâm
Từ bi cứu khổ quan âm nhiệm mầu.