Đáp Lời Sông Núi... (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

................ĐÁP LỜI SÔNG NÚI ...........(Ns Hoàng Minh Đan)

..tổ Quốc gọi tên ta ..ta đứng lên Đáp Lời Sông Núi...
tổ Quốc gọi tên ta ...ta đứng lên giữ gìn /bảo vệ Non sông.( Quê-Hương )

ĐK: ...Ta chiến đấu cho Quê-hương cùng Nhân-Dân an bình ,ấm No...
ta chiến đấu cho Nhân dân và quê hương Độc-Lập ,Tự-Do

....Tổ-Quốc đang kêu gọi toàn dân ta ..Vô cùng cảnh giác ..
Tổ quốckêu gọi toàn dân ta hợp lực với nhau ...
...Tổ quốc đang kêu gọi toàn dân quân sẵn sàng chiến đấu
Tổ quốc ..đang đón chào ...Người Thanh niên phục vụ Non-sông ...
......( 25-02-16 Bính -Thân )