Đêm Thánh An Hòa (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Noel ../ Noel ...một ngày Tuyệt diệu / tuyệt trần ../.một ngày Tình yêu
một đêm Thánh tuyệt vời . Mừng Chúa Giáng sinh../.ra đời...

Noel Noel Mọi Người lũ lượt... xuống Phố đông vui /MỌI NGƯỜI CÙNG VUI.../Mọi người cùng ước ,,,ước muốn hòa bình và cuộc sống ấm êm...
...(cùng hưởng/ hướng, hướng đến hang Belem ...tôn vinh hát mừng Thiên Chúa Giáng sinh...)
Luôn miệng tươi cười / Hát mừng Thiên Chúa giáng sinh.
Đêm Thánh đêm Con / Chúa giáng trần... / ra đời ...
Đêm Thánh đêm con Người kết thân .../ dấn thân
Đêm Thánh đêm của các / ngàn vì ...sao lung linh...
Đêm của an lành Ơn Phúc và của tất cả Chúng sinh ...
Đêm của/ ân Phúc an bình an phước và của.. Tất cả Chúng ...sinh ...

Noel Noel Mọi Người lũ lượt cùng nhau ca hát ./.lũ lượt./.MỌI NGƯỜI CÙNG VUI
(cùng hưởng/ hướng, hướng đến hang Belem ...tôn vinh hát mừng Thiên Chúa Giáng sinh...)
luôn miệng tươi cười hát mừng Chúa giáng sinh .../ đi lễ Đêm Đông...Hát Mừng Thiên Chúa giáng sinh

Noel ../ Noel ...một ngày Tuyệt vời .../ Tuyệt diệu../.một ngày Tình yêu..
một đêm Thánh..vô cùng .../ Tuyệt vời ...Hát Mừng Thiên Chúa giáng sinh / ra đời / mỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Đêm Thánh đêm của Ngàn vì sao lung linh ../ Đêm của Tình
Yêu Thương ...Đêm của an bình an phước và của Tất cả Chúng ...sinh .
Đêm Thánh đêm Con Chúa giáng trần... / ra đời ...
Đêm Thánh đêm con Người kết thân ../ dấn thân
. Đêm của Tình Yêu Thương
Đêm Thánh đêm của các / ngàn vì ...sao lung linh...
Đêm của an lành Ơn Phúc và của tất cả Chúng sinh ...

ĐÊM THÁNH AN HÒA
Ns Hoàng Minh Dan
Kính chúc Quý vị một đêm thành an bình và tràn đầy ơn phúc ..
Merry Chritmast and Happy New Year 2018 ...( HMD)