Đừng Buồn Phiền (Phạm Quốc Tâm)
Tác giả: Phạm Quốc Tâm

Cuộc đời này thật nhiều gian dối nên ta đừng mãi âu sầu. Cuộc đời này còn nhiều cay đắng nên ta đừng mãi lo âu. Đừng buồn phiền hãy yêu mọi người yêu những gì ta có. Vì cuộc đời mãi luôn tuyệt vời