Em Là Vì Sao Trong Mắt Anh (Nhật Thăng)
Tác giả: Nhật Thăng

Ngồi một mình lặng nhìn đêm thâu lấp lánh những vì sao...