Hát Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ns Hoàng Minh Dan 09/11/2018
HÁT MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018
_______________________________________________
...Mừng Chúa xuống làm Người..Mừng con Chúa sinh ra đời
Ngàn dân được Chúa cứu đời ...
Mừng Thiên Chúa Ở cùng Chúng ta ...
Đêm nay , Đêm NOEL đêm Thánh nhiệm màu ...
Mừng Chúa xuống dương trần ..Ngài đến mang Phúc an ..phúc ân
Mừng Con Chúa xuống làm Người ..Phúc ân Chào đời
gian trần trong hang Belem ..Đêm nay đêm Noel đêm Thánh diệu huyền ..
Đêm nay đêm Noel đêm con Thiên Chúa giáng sinh ...
Ngài đến đến chào đời trong hang Belem
chào đời trong hang belem
Đêm nay đêm noel đêm con Chúa xuống làm Người
Đêm Thánh nhiệm màu ....diệu kỳ ...

Đêm nay đêm Noel Đêm con Chúa xuống làm Người
Đêm nay đêm an lành ..cả vương Triều ..thiên Quốc và địa câu hát mừng đêm Giáng sinh...
lung linh ..rung rinh
Chào đời trong hang Belem....Đêm an bình cả địa cầu Thiên Quốc và Địa cầu rung rinh ..lung linh
Đêm nay đêm Noel Đêm Thánh nhiệm màu ....cả vương Triều ..thiên Quốc và địa câu hát mừng đêm Giáng sinh......(Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 2018..
.NHỚ VỀ PHƯƠNG XA