Hương Nắng Huy Hoàng (Hương Huyền Trinh)
Tác giả: Hương Huyền Trinh

Nắng lên rồi!
Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Nắng lên rồi!
Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Nắng lên rồi, người ơi!

Nắng đang về, ngày tươi xanh xanh ngát bao-la.
Nắng huy-hoàng đùa vui lướt trên muôn cành hoa.
Nắng tưng-bừng đàn chim non đang líu-lo ca.
Nắng về đây, kìa hương nắng đang gieo chan-hòa.

Hãy hát lên đi!
Ca khúc yêu đời
Nào ta hát lên
Hát cho đời vui
Hãy hát lên đi!
Hương nắng huy-hoàng
Cầm tay hát vang
Lòng vui chứa-chan
Ánh nắng đang lan
Ta hát theo đàn
Âm vang khắp nơi
Hát vang Hòa vui
Nắng lướt trên môi
Ta hé môi cười
Cười cho thắm đời
Hòa khắp nơi nơi

Nắng tô thắm cho ngàn hoa.
Nắng lên huy-hoàng quá.
Trời đẹp không vương mây buồn.
Đời đẹp muôn tình thương.

Nắng đang thắm tô ngàn nơi.
Nắng gieo muôn ngàn lối.
Kìa xem bao đôi môi hồng.
Nắng, hương nắng huy-hoàng.

Nào cùng hát lên, cùng hát lên,
Kìa kìa nắng lên, kìa nắng lên,
Cầm tay ta hát: "nắng lên".
Mặc đời gió mưa, mặc gió mưa,
Hòa cùng tiếng tơ, cùng tiếng tơ,
Cầm tay reo khúc yêu đời.

Nắng lên rồi, đẹp lòng ai, tô thắm môi ai.
Nắng lên rồi, đẹp bao mái tóc xanh người ơi.
Nắng huy-hoàng còn gieo hương vui khắp nơi nơi.
Nắng về đây cùng ta hát khúc ca yêu đời.

Nắng lên rồi, ngợp trời, ngợp trời
Hãy yêu đời hòa cùng ngàn người

Nắng lên rồi, người ơi !!!