Hương Tình (Lê Tín Hương)

Tác giả: Lê Tín Hương


Ta gửi hương theo làn gió
Ta gửi mây bao hồn nhiên
Cuộc tình ta đã chớm trên dòng sông ưu phiền

Gió đưa hương về đâu
Tình theo mây tình đến không gian sau
Sầu cho đời mỏi mòn
Tình cho ta giọt đắng trên môi

Hương tình đời muôn thuở, như gió thoáng mây bay
Anh ơi tình là mộng cho nên đời thêm cay
Hương tình đời muôn thuở như nước cuốn hoa trôi
Anh ơi đời là mộng cho ta tình chia phôi

Hương đã phai theo làn gió
Mây đã mang bao niềm riêng
Cuộc tình ta tan vỡ trên dòng sông hững hờ
Gió thương hương nhạt phai
Tình thương ai mà mãi chưa nguôi sầu
Sầu cho đời tàn úa
Tình cho ta ngàn thú đau thương