Không Dám Chào Nhau (Vinh Sử & Cô Phượng)
Tác giả: Vinh Sử & Cô Phượng

Anh tốt phước lấy được vợ giàu sang
Người ta nhung gấm nhiều
Anh với vợ thường xe hơi đi phố
Ai thấy cũng mơ nguồn hạnh phúc của anh.

Em xấu số nhà nghèo nên cô đơn
Ngồi xe lam mỗi chiều
Đâu có gì để anh yêu tha thiết
Anh mới nhẫn tâm đành quên mối duyên đầu.

Xe lam nghèo em vẫn như xưa
Đi trong chiều nắng
Xe hơi giàu anh với vợ anh dạo phố xem phường.

Xui khiến qua gặp lại em hôm nay
Nhìn nhau không dám chào
Thôi chúng mình vờ như không quen nhé
E kẻo vợ anh mà hay biết thêm phiền.