Kìa Con Kiến (Vũ Hoàng)
Tác giả: Vũ Hoàng

Bạn từ xa tới đây
Cho chúng ta làm quen
Hôm nay có gì đâu mà ngại ngùng
Có gì đâu mà lúng túng đứng ngồi không yên
Quên mất cái tên rồi sao gãi đầu liên miên kìa có con kiến làm quen.