Kìa Là Gió, Kìa Là Sóng (Quốc Bảo)
Tác giả: Quốc Bảo

Biển nôn nao biển như bàn tay vẫy chào
Ngày anh đến sóng xanh thêm
Em và anh chờ khi tràn nắng mai cười trong xanh
Ngồi bên nhau lòng như trời cao đất rộng
Chợt hôn nhau chợt nghe nụ hôn rồi bồng
Anh như cơn gió kia
Anh ùa vào ngập lòng tình yêu không bờ bến

Sóng sóng xô đầy muôn trùng sóng sóng xô
Tiếng nói em bay quanh làn sóng
ôi nhớ anh yêu! khôn cùng
Anh còn đấy hay cùng sóng tan rồi
Sóng mang tình em tan rồi
Quấn quýt nhau một lần thôi

Hỡi anh đây muôn trùng sóng biếc xanh
cứ yêu thênh thang đồi cát đang đón mời ta yêu người
Kia là gió Kia là sóng muôn đời
Có nhau để thêm yên lòng
Níu cơn mơ cho dài lâu