Kính Mừng Phật Đản (GĐPT)
Tác giả: GĐPT

Con kiến dâng hương trầm ngát hương hoa đẹp tia sáng
Đoàn thanh thiếu nhi đồng hòa ca mừng ngày Phật Đảng
Vui múa ca hoa đẹp sáng soi tỏa rạng niềm tin theo ánh đạo vàng.

Con kiến dâng hương trầm đoá hoa mừng ngày Phật Đảng.
Mừng ánh sáng đạo vàng truyền lan khắp cùng thế giới
Nam Bắc công hiệp hoà sánh dương tranh đạo Thích Ca mô ni phật.

Về đây ôi bao hân hoan, cùng nhau reo vui ca vang
Kính dâng hương hoa xinh tươi đẹp sáng
Màu hoa tinh khiết hương lành, ánh đèn toả sáng tâm thành
Câu kinh tranh khắp Đức Phật từ bi.

Cả một ngày lễ đăng xanh Đức Phật về khai nguồn sáng
Ánh Đạo vàng hào quang thắp sáng muôn phương.
Về đây lễ hội hoa đăng, đồng thanh hát ca reo vang
Việt Nam lửa thiêng vinh quang đạo vàng...