Liên Khúc: Tung Bay & Cò Lả (Lương Bằng Quang & Dân Ca Quan Hò Bắc Ninh)
Tác giả: Lương Bằng Quang & Dân Ca Quan Hò Bắc Ninh

Có những khoảnh khắc con tim rung lên vì điệu nhạc
Âm thanh rộn vang bao buồn phiền như hoà tan ... ố ô ố
có nhữg thổn thức cho ta lân lân nhịp đèn màu
Muốn dang tay được bay lên trời cao ...trời cao
hỡi ...hỡi những án mây
đang chờ ta cơn gió đông đầy
ồ ô ố...hỡi những đôi cánh mềm, ta được bay vào trong cơn mơ

Hạnh phúc khi ta được bay
như huyền thoại đến nơi xa
Hạnh phúc khi ta được bay
cao vời vời đến nơi xa

i'm gonna fly fly fly i'll fly far way
fly fly fly i'll fly far way
i'm gonna fly fly fly i'll fly far way
fly fly fly i'll fly far way

vẫn lắm dối trá bon chen đua trên cuộc đời này
khi ta được say, ta được bay giữa màn đêm...ố ô ố
bỏ hết tất cả sau lưng và phiền muộn
thấy sao trong lòng ta như nhẹ đi...nhẹ đi
hỡi ...hỡi những án mây
đang chờ ta cơn gió đông đầy
ố ô ồ ố ...đang chờ ta cơn gió đông đầy
ồ ô ố...những đôi cánh mềm, ta được bay vào trong cơn mơ

hạnh phúc khi ta được bay
như huyền thoại đến nơi xa
hạnh phúc khi ta được bay
Cao vời vời đến nơi xa

i'm gonna fly fly fly i'll fly far way
fly fly fly i'll fly far way
i'm gonna fly fly fly i'll fly far way
fly fly fly i'll fly far way

[Cò Lả]

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la
Bay từ (từ) cửa phủ
bay ra (ra) cánh đồng
Tình tính tang là tang tính tình
Anh chàng rằng anh chàng ơi
Rằng có biết biết hay chăng,
rằng có nhớ là nhớ hay chăng?

Ðâu vì (vì) gác tía (tía) lầu vàng,
Phải duyên (duyên) phải kiếp,
Thì chàng (chàng) em theo,
Tình tính tang, tang tính tình,
Anh chàng rằng, anh chàng ơi,
Rằng có biết biết hay chăng,
rằng có nhớ là nhớ hay chăng?

Năm quan (quan) đổi lấy (lấy) miệng cười,
Mười quan anh chẳng tiếc,
Tiếc người (người) có duyên,
Tình tính tang, tang tính tình,
Cô mình rằng, cô mình ơi,
Rằng có biết biết hay chăng,
rằng có nhớ là nhớ hay chăng?

Em còn, còn có bảy, bảy lượng vàng,
em đem ra chợ bán lấy tiền là tiền theo anh,
tình tính tang tang tính tình
Anh chàng rằng, anh chàng ơi,
Rằng có biết biết hay chăng,
rằng có nhớ là nhớ hay chăng.....