Lời Mẹ Lời Cô (Nhạc Nguyễn Quang Thắng, thơ Lê Thống Nhất)
Tác giả: Nhạc Nguyễn Quang Thắng, thơ Lê Thống Nhất

À à ơi... ơi à à ơi!

Xưa mẹ đưa nôi
Ru con say giấc ngủ
Trong mơ con thấp thoáng
Cánh cò trắng quê hương.

Hôm nay con đến trường
Bao lời cô tha thiết
Cho con càng yêu mẹ
Và lời ru ngày xưa.

À à ơi...ơi à à ơi!

Lời mẹ và lời cô
Cho con mau lớn khôn
Lời cô và lời mẹ
Cho con những ước mơ.

Lời mẹ và lời cô
Theo con từng năm tháng
Lời cô và lời mẹ
Theo con suốt cuộc đời.

À à ơi... ơi à à ơi!
À à ơi... ơi à à ơi!