Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng-sinh (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Lời Nguyện cầu Đêm Giáng-sinh...
Hoàng Minh Dan 2018
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
....Con Qùy dưới đây...xuống đây...
Cầu xin ...Nguyện xin ...Thiên Chúa Đấng Hài Đồng ..hài nhi ..Ngôi hai
Xin Ngài sáng soi ..xót thương ...cho Đời con không còn U tối ...
....Đêm nay ,,,Con/ Chúa xuống ....Thiên Chúa xuống làm người ..
Đêm nay ...Con/ Chúa xuống (gian trần) ......Cứu Đời ....
....Ngài mang Tình yêu và Ơn lành ....Phúc ân vàTin lành ..Mừng
Cho khắp muôn dân ....nơi nơi....Hoan lạc..

{ĐK}: ...Cầu xin ....Thiên Chúa Chí thánh .....
.........Ơn Chúa chiếu sáng ....
Nguồn ..Ngàn sáng ..nguồn sống ...ấm áp ...lấp lánh ....Lóng lánh ...
.......lóng lánh ...Óng ánh....
cùng con Thiên Chúa xuống Đời song hành ...
Cùng với tha nhân ....Giáng sinh ....( Cầu xin ..)

Ngàn Dân ...ca hát ....vinh danh ....
......Ngàn dân ca vang ....tôn vinh ....tung hô ..Vinh Danh ...

Ngợi Ca Thiên Chúa ...Con Chúa xuống..giáng trần ...làm người ...với ta
Đổ tràn hồng ân và Niềm Tin đi đến muôn nơi ....( Cầu xin )
........Ngợi ca Thiên Chúa xuống Trần làm Người ...Thế gian ...với ta ...
...Một Đêm Giáng ...sinh ....an ......lành ........( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 24/08/2018
NOEL 2018