Lửa Thu (Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi)
Tác giả: Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi

Trên sắc lá, mùa thu chầm chậm bước
Trong lòng ta, thu chín rỡ trường kỳ
Lửa vô sản đốt buồng tim tổ quốc
Gió căm hờn cứa rách triệu bờ mi

Khắp thế giới cùng hất tung bạo lực
Phá gông cùm hàn gắn lại chia tan
Tường đã đổ giữa hai miền nước Ðức
Tình đã trao trên tuyến lửa Ðại Hàn

Lửa mê sảng trên quê ta vẫn cháy
Cháy tan hoang trên từng nhánh cộng đồng
Giữa xứ người ta nhìn quanh chỉ thấy
Lá thu rơi từng phiến lạnh như lòng

Ta kẹt lại bên bờ đau ý hệ
Người đi xa, tít tắp cuối chân trời
Ta lạc lõng thụt lùi bao thế kỷ
Ta mù loà đang bách hại giống nòi

Thu nhỏ lệ trong hồn ta, vàng võ
Chào muà đau, chào cuống lá chia cành
Tim khắc khoải giữa mạch sầu chín đỏ
Trán phong trần từng nếp nhớ điêu linh