Mầu Thu Năm Ngoái ( Thơ Hồ Dzếnh-nhạc Nguyễn Thanh Cảnh ) (Nguyễn Thanh Cảnh)
Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh

Nhạc : Nguyễn Thanh Cảnh Thơ:Hồ Dzếnh Ca sĩ: Xuân Phú

Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy
Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa xăm lắm tôi càng muốn yêu
(2012)