Mẹ Maria, Mẹ Là Nữ Vương Thiên Đàng... (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Mẹ MARIA, Mẹ là Nữ vương Thiên Đàng...
Mẹ Maria Mẹ có Trái tim hiền mẫu...
Mẹ là mẹ Chúng ta
Xin Mẹ đoái thương , xin Mẹ dủ long..
Thương xót Chúng con ...
Mẹ là Ngôi lời bảo ban...
Mẹ là Niềm tin bất diệt.
Mẹ là con đường Quan lộ dẫn dắt Chúng con qua ...
Mẹ MARIA , mẹ là Thánh nhân Trời Đất
Mẹ MARIA , Mẹ là Thánh nữ Bình yên
Mẹ MARIA Mẹ là Cánh cửa Thiên đàng...
trông ngóng Chúng con...

Mẹ ơi ! Mẹ rất dịu hiền ...
Mẹ ơi ! Mẹ rất khoan dung , Chúng con Nguyện cùng...Đoái xin MẸ thứ tha ...
Mẹ Maria Mẹ là NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Mẹ Maria ,Mẹ là chí thành ,chí tôn...
Mẹ là Con đường chân thực
Còn bước chân theo mỗi ngày...
Mẹ Maria ơi ! Mẹ là NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Mẹ Maria ,mẹ là Nguồn suối dịu hiền
Mẹ là lẽ sống ĐỜI CON...cho con an vui bên Mẹ MỖI NGÀY...
Bài hát viết để CẢM TẠ hồng ân Mẹ ban cho Chúng con.amen

Ns Hoàng Minh Dan