Mẹ Maria Mẹ Nhân Loại (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Mẹ Maria Mẹ của Con người .../ Nhân loại .../ Chúa Thiên Đàng ..
Mẹ MARIA mẹ Chúa Phục -sinh / Đấng Cứu tinh / Chúng sinh ...
........./ Thiên Chúa quyền năng....

Con đây ...cúi xin Mẹ nhủ lòng ...
Con đây ...Kính dâng Mẹ đóa hoa ...
...../ Kính dâng lên Mẹ lòng thành ...

Cúi xin Mẹ ban Ơn Phước ....Bình ...an ...

2/ Con đây Cúi xin mẹ chở che ..../ nhậm lời
Con đây kính xin Mẹ đỡ đần ..../ cậy trông ..
.......Xin cho Đoàn con ...cùng chung bước ...về bên Mẹ ....hưởng Ơn / an Phước .....bình an ..../ Bình ...Yên .....( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 05/ 2018
MẸ MARIA MẸ NHÂN LOẠI