Mưa Nhớ Mưa Xưa (Trần Minh Phi)
Tác giả: Trần Minh Phi

Mưa, tiếng mưa kỷ niệm, mưa trong chuyện tình, ngày mưa thuở xưa
Mưa hát trong chuyện tình buồn, hát trong cuộc tình, mưa trong trời mưa
Hạt mưa, mưa rơi mưa rơi, trời cao mưa mãi tí tách, tí tách
Mưa xa, mưa gần một lời tình đầu, làm sao quên hết những phút giây thắm thiết
Mưa trong chuyện tình, một ngày thật dài, ngồi bên nhau nói mãi mãi, mãi mãi, mong không bao giờ ngàn trùng cách xa
Đừng mãi xa
Hạt mưa, mưa rơi mưa rơi, buồn như nuớc mắt tí tách, tí tách
Nghe mưa năm nào ngậm ngùi một mình, dạo mưa trên phố, gió cuốn nỗi nhớ
Mưa ghi chuyện buồn, một ngày thật buồn, người xa phương ấy mãi mãi, mãi mãi, mưa hai phương trời ngàn trùng cách xạ
Mộng xưa vỡ tan