Mùa Thu Có Lá Vàng Rơi (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

.....
Khi mùa thu trở lại ...thì anh đã đi xa ..
Khi mùa Thu trở về thì đôi ta / tình ta không còn nữa ...
bên nhau nữa ....
Mùa Thu.... có lá vàng rơi ...
Đời Người ta có lúc nhạt nhoè ..nhạt nhoà / Vui buồn ...
có lúc ly tan ...Nên ta hãy sống... cho thật vui ..để đời mình .Cuộc đời .Người
Mình luôn mãi trẻ trung ...trẻ tươi ...

ĐK:{ Tình YÊU là muôn thủa ...
Nhưng / sao mùa Thu đã chia cách đôi mình ...
Tình yêu là muôn thủa ...Nhưng mùa Thu đã mang... anh đi xa ...Bình yên/ tình
.yêu ..mang .đem ...anh.... đi / xa.... rồi !.....anh đi .....
( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan 07/2018