Nâng Niu Góp Mảnh Trăng Thu (Tlan & Chấn Vũ)
Tác giả: Tlan & Chấn Vũ

khói lam giăng phủ sương mờ
chiều nầy nhung nhớ tuyết rơi bao mùa
trăng lên nhỏ giọt thu mưa
vắng ai bến mộng bâng khuâng thẩn thờ
ngác ngơ con gió lẳng lờ
nghìn trùng vạn nẻo khắc ghi chuyện tình
nhớ nhau ngày tháng chúng mình
chờ giàn thiên lý hoa mùa chớm thu