Người Tình Luật Khoa (Vinh Sử)
Tác giả: Vinh Sử

Ngày ghi danh học luật anh đưa em đến trường
Sương mai giăng cuối đường bẻ trên tóc em bay
Đường Nguyễn Du đại học tung tăng em áo dài
Tay ôm nghiêng vở học em tuổi hoa đài trang

Vào hôm em nhập học theo chân em đến trường
Trao em câu chúc lành mong em gái lên danh
Quà riêng thư gởi tặng em yêu anh đứng kèm
Còn tim nay chẳng nghèo tình duyên anh giữ trọn

Phượng bay sân trường tình thương vẫn nhiều
Nhưng vẫn còn phong kín cô liêu
Chiều nay tan học gặp em anh ngỏ lời
Em nhún vai bảo… chưa nghĩ gì

Giờ em ra trường luật quên anh em lấy chồng
Xe hoa sân pháo hồng anh đứng đó như không
Uổng công xưa chờ đợi
Tương lai ai sáng ngời
Nay em đi mất rồi
Anh bỗng nghe đớn đau

Giờ đi ngang trường luật
Anh thê lê bước buồn
Dâng cao lên gốc hồn
Bao nhân ánh chưa phai

Đời anh không là mộng
Nên yêu em lỡ lầm
Đâu chung thân kiếp trần anh lẻ loi cõi trầm
Đời anh không là mộng nên em đi lấy chồng
Tên ai chung thiệp hồng
Tên anh có như không