Nối Lại Tình Xưa (Ca Khúc Phật Giáo) (Nhạc Nối Lại Tình Xưa, lời Thầy Pháp Hòa)
Tác giả: Nhạc Nối Lại Tình Xưa, lời Thầy Pháp Hòa

Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa
Chuyện gì mình không an vui,
Sao gói gém thành tơ vùi
Buông xuống cho được vui
Để lòng mình thêm thanh thản
Không trách hờn chi nhau
Ta thấy lòng mình bớt đau.

Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua
Trời đẹp và xanh bao la
Soi sáng lối đường ta về
Chim én mang mùa xuân, xóa mở niềm đau năm cũ
Ta sẽ về bên nhau
Xây ấm lại tình cố nhân.

Ta gây hoài, sợ rằng con cái bơ vơ
Nhà mình không sao yên ấm
Ta sẽ khổ suốt đời anh ơi
Thì anh ơi anh vì nghĩa xưa ta về dựng lại
Chuyển hóa bao niềm đau xót đến bình an (2l)

Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua
Trời đẹp và xanh bao la
Soi sáng lối đường ta về
Chim én mang mùa xuân, xóa mở niềm đau năm cũ
Ta sẽ về bên nhau
Xây ấm lại tình cố nhân.
***
Rồi đây yêu thương, soi sáng cả nhà ta
Mình dệt mùa thương năm qua bao trách móc sẽ phai nhòa
Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa xuân muôn thưở
Chim én về xôn xao ta thấy đời cần có nhau
(nhạc dạo)***
Ta sẽ về bên nhau, xây ấm lại tình cố nhân.