Phút Cuối Cùng - Hoàng Nghi Lâm (Vũ Quốc Bình)
Tác giả: Vũ Quốc Bình

Ngồi với nhau rất lâu không nói câu gì ...
Vì mình đã không còn nhau nói chỉ xót xa ...
Phút cuối cùng anh chúc ...
Chúc em nhiều niềm vui ...
Phút cuối cùng... Em cám ơn , mắt cay nồng ...

Mỉm cười nhìn anh
em khẽ hứa em sẽ vui
Để người ra đi đừng ray rứt .....
Người vội vàng bỏ đi
Em bật khóc trong nhói đau ...
Vì người sẽ không bao giờ quay về ...
Vì người bỏ em ra đi mất rồi ...
Ừ! người cứ đi bình yên nhé ...