Ta Gọi Mùa Nắng Lên (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Gọi Nắng cho mùa hè về .../ hè đến
Ngất ngây ta có những ngày bên nhau / vui chơi
Gọi Nắng chiếu soi cuộc đời / từ đây
Cho đôi ta màn mây / mắn may
Cho đôi ta bao vấn vương

ĐK :} Gọi gió gió thổi đôi ta / đợi ta
Đời ta bay bổng khắp phương xa ...
Gọi gió gió thổi đời ta ...
Cho ta những niềm vui / cho ta hy vọng / ước mơ
Cho ta thèm khát khao cuộc đời . Cho ta thêm đắm say ..
Tháng Ngày Mùa hè vui .../vui buồn ...uuuu..

Gọi Nắng cho mùa hè về
Chói chang giữa ngàn hoa ...
Ngất ngây ta có những ngày vui chơi
Gọi nắng Chiếu soi cuộc đời
Đến bên ta thật lâu ...

....Cho cuộc đời ta thêm đậm ...thêm say ( Fine )

Ns Hoàng Minh Đan
Tháng 4 / 2018